Openstelling

Seizoen en openingstijden

Met het verruimen van de noodmaatregelen vanuit de overheid zoals gepubliceerd per 24 juni, kiest Natuurbad de Wirg voor een verruiming van de beperkte openstelling. Wij willen deze verruiming per woensdag 1 juli laten ingaan. De reguliere openingstijden worden weer gehanteerd: dagelijks van 10.00 uur tot 20.30 uur. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan buiten de openingstijden het Natuurbad te betreden Tijdens piekuren wordt toezicht gehouden door vrijwilligers (eveneens leden), in de schoolvakanties van 13.00 uur tot 18.00 uur en na schooltijd van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Maximaal aantal bezoekers

Natuurbad de Wirg is uitsluitend geopend voor leden. We hanteren geen reserveringssysteem en gezondheidscheck meer, en er zijn door de hoedanigheid als zwembad geen vaste zitplaatsen. Dat beperkt het maximaal aantal aanwezige bezoekers dat is toeggestaan in de buitenlucht tot 250 (bijlage 8). Op het terrein van 1.7 hectare biedt dat maximum de bezoekers voldoende mogelijkheid tot het houden van 1.5 meter afstand. Het aantal aanwezige personen wordt door de aanwezige vrijwilliger met een handteller bijgehouden. De aanwezige vrijwilliger kan er voor kiezen de capaciteit verder te beperken als de situatie daar om vraagt.

Gebruik peuterbad en waterspeelplaats

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook geen afstand tot volwassenen meer te houden. Volwassenen moeten onderling wel de 1.5 meter in acht nemen. Hierdoor is het mogelijk om weer volwassenen als begeleiding van hun kinderen tot en met 12 jaar toe te laten in het peuterbad en de waterspeelplaats. Kinderen van 13 tot en met 17 hoeven onderling ook geen 1.5 meter afstand meer te houden.

Overig

Het natuurbad mag gebruikt worden door bezoekers van alle leeftijden. Personen van 18 jaar en ouder moeten hier wel de 1,5 meterregel in acht nemen. Er vinden zo min mogelijk contante betalingen plaats.

Download hieronder de PDF met de complete informatie over onze COVID-19 maatregelen:

kop
fotos1
zeester
aanbieding

Natuurbad de Wirg

Wilt u ook genieten van vrijheid en plezier voor het hele gezin?
Meld u aan voor een gezinspas en kom onbeperkt zwemmen van 1 mei t/m 31 augustus.
Openingstijden 10:00 tot 20:30

footer-golf-gz
buiten-u71561
zwembad-u71583
water-speelbak-u71576

Toegangsvoorwaarden

Wij heten u van harte welkom in ons natuurbad. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van onze overige leden/bezoekers hier veilig en aangenaam verloopt.

Toegang

 • “De Wirg” is alleen toegankelijk voor leden.
 • Het bezoek aan “De Wirg” geschiedt op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens het verblijf op “De Wirg”, dan wel voor schade aan of verlies van door leden/bezoekers meegebrachte goederen.
 • De openingstijden zijn onder voorbehoud: dagelijks van 10.00 uur tot 20.30 uur. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan buiten de openingstijden “De Wirg” te betreden.
 • Kinderen tot acht jaar of zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Het terrein is verboden voor honden.

Gebruik

 • Het is in alle baden verboden te duiken. In het natuurbad vanwege de geringe diepte van 1.40 meter.
 • Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen mee te nemen naar plaatsen waar dit gevaar oplevert voor bezoekers. Het is daarom niet toegestaan om glazen flessen of glazen op het terrein te hebben.
 • Bezoekers van “De Wirg” dienen afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 • Houd de chloorbadjes zo schoon mogelijk, dus niet met zand in het water.
 • Het is niet toegestaan om audioapparatuur te laten spelen.
 • Drijfmiddelen in het bad zijn toegestaan echter zonder het gebruik van peddels.

Toezicht

 • Toezicht wordt gehouden door vrijwilligers (eveneens leden), in de schoolvakanties van 13.00 uur tot 18.00 uur en na schooltijd van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 • Voorschriften van “De Wirg”en aanwijzingen van de toezichthoudende personen dienen te allen tijde te worden nageleefd. Toezichthoudende personen en bestuursleden zijn gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande voorwaarden niet naleven uit “De Wirg” te verwijderen.

Tenslotte

 • In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
handdoek

Natuurbad de Wirg

Bosstraat 92a • 1731  SG WINKEL
KVK: 40637176

Seizoen:

1 mei tot 31 aug
Openingstijden: 10:00 tot 20:30

Web:

[email protected]
www.natuurbaddewirg.nl

Klik op de kaart voor Google Maps weergave en route

gras3
© Wijn Design | Onliner