Beperkte openstelling i.v.m. COVID-19

Seizoen en openingstijden

Met het verruimen van de beheersmaatregelen vanuit de overheid zoals gepubliceerd per 6 mei, kiest Natuurbad de Wirg voor een beperkte openstelling. Wij willen deze beperkte openstelling vanaf het Pinksterweekeinde, zaterdag 30 mei, laten ingaan. Tijdens openingsuren moet een Coronaverantwoordelijke aanwezig zijn. Dat betekent dat het natuurbad gesloten is als er geen vrijwilliger aanwezig is die deze taak vervult. De openingstijden worden beperkt van 14.00-17.30 op werkdagen en van 12.00-17.30 in het weekeinde en op feestdagen. Indien het natuurbad niet geopend is, wordt de poort op slot gedaan. Bij slecht weer is het natuurbad eveneens gesloten en blijft de poort op slot.

Maximaal aantal boekers

Natuurbad de Wirg is uitsluitend geopend voor leden. We beperken de capaciteit tot maximaal 150 personen. Op het terrein van 1.7 hectare biedt dat maximum de bezoekers voldoende mogelijkheid tot het houden van 1.5 meter afstand. Het aantal aanwezige personen wordt door de Coronaverantwoordelijke met een handteller bijgehouden. De Coronaverantwoordelijke kan er voor kiezen de capaciteit verder te beperken als de situatie daar om vraagt.

Beperkt gebruik

De speeltoestellen, het peuterbad en de waterspeelplaats mogen alleen door kinderen tot en met 12 jaar gebruikt worden. Er mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water. Zij houden toezicht vanaf de rand van het bad met hierbij de 1,5 meterregel ten opzichte van andere aanwezigen.

Overig

Het natuurbad mag gebruikt worden door bezoekers van alle leeftijden. Personen van 13 jaar en ouder moeten hier wel de 1,5 meterregel in acht nemen. De 1,5 meterregel geldt eveneens in het water in het natuurbad. De horeca is gesloten: er wordt geen koffie, thee en limonade verkocht. Het laten bezorgen van maaltijden is niet toegestaan. Er vinden geen contante betalingen plaats.

Download hieronder de PDF met de complete informatie over onze COVID-19 maatregelen:

kop
fotos1
zeester
aanbieding

Natuurbad de Wirg

Wilt u ook genieten van vrijheid en plezier voor het hele gezin?
Meld u aan voor een gezinspas en kom onbeperkt zwemmen van 1 mei t/m 31 augustus.
Openingstijden 10:00 tot 20:30

footer-golf-gz
buiten-u71561
zwembad-u71583
water-speelbak-u71576

Toegangsvoorwaarden

Wij heten u van harte welkom in ons natuurbad. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van onze overige leden/bezoekers hier veilig en aangenaam verloopt.

Toegang

 • “De Wirg” is alleen toegankelijk voor leden.
 • Het bezoek aan “De Wirg” geschiedt op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens het verblijf op “De Wirg”, dan wel voor schade aan of verlies van door leden/bezoekers meegebrachte goederen.
 • De openingstijden zijn onder voorbehoud: dagelijks van 10.00 uur tot 20.30 uur. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan buiten de openingstijden “De Wirg” te betreden.
 • Kinderen tot acht jaar of zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Het terrein is verboden voor honden.

Gebruik

 • Het is in alle baden verboden te duiken. In het natuurbad vanwege de geringe diepte van 1.40 meter.
 • Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen mee te nemen naar plaatsen waar dit gevaar oplevert voor bezoekers. Het is daarom niet toegestaan om glazen flessen of glazen op het terrein te hebben.
 • Bezoekers van “De Wirg” dienen afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 • Houd de chloorbadjes zo schoon mogelijk, dus niet met zand in het water.
 • Het is niet toegestaan om audioapparatuur te laten spelen.
 • Drijfmiddelen in het bad zijn toegestaan echter zonder het gebruik van peddels.

Toezicht

 • Toezicht wordt gehouden door vrijwilligers (eveneens leden), in de schoolvakanties van 13.00 uur tot 18.00 uur en na schooltijd van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 • Voorschriften van “De Wirg”en aanwijzingen van de toezichthoudende personen dienen te allen tijde te worden nageleefd. Toezichthoudende personen en bestuursleden zijn gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande voorwaarden niet naleven uit “De Wirg” te verwijderen.

Tenslotte

 • In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
handdoek

Natuurbad de Wirg

Bosstraat 92a • 1731  SG WINKEL
KVK: 40637176

Seizoen:

1 mei tot 31 aug
Openingstijden: 10:00 tot 20:30

Web:

natuurbaddewirg@quicknet.nl
www.natuurbaddewirg.nl

Klik op de kaart voor Google Maps weergave en route

gras3
© Wijn Design | Onliner