kop
fotos1
zeester
Aanbieding-mei-2022

Natuurbad de Wirg

Wilt u ook genieten van vrijheid en plezier voor het hele gezin?
Meld u aan voor een gezinspas en kom onbeperkt zwemmen van 1 mei t/m 31 augustus.
Openingstijden 10:00 tot 20:30

footer-golf-gz
buiten-u71561
zwembad-u71583
water-speelbak-u71576

Toegangsvoorwaarden

Wij heten u van harte welkom in ons natuurbad. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van onze overige leden/bezoekers hier veilig en aangenaam verloopt.

Toegang

 • “De Wirg” is alleen toegankelijk voor leden.
 • Het bezoek aan “De Wirg” geschiedt op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens het verblijf op “De Wirg”, dan wel voor schade aan of verlies van door leden/bezoekers meegebrachte goederen.
 • De openingstijden zijn onder voorbehoud: dagelijks van 10.00 uur tot 20.30 uur. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan buiten de openingstijden “De Wirg” te betreden.
 • Kinderen tot acht jaar of zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Het terrein is verboden voor honden.

Gebruik

 • Het is in alle baden verboden te duiken. In het natuurbad vanwege de geringe diepte van 1.40 meter.
 • Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen mee te nemen naar plaatsen waar dit gevaar oplevert voor bezoekers. Het is daarom niet toegestaan om glazen flessen of glazen op het terrein te hebben.
 • Bezoekers van “De Wirg” dienen afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 • Houd de chloorbadjes zo schoon mogelijk, dus niet met zand in het water.
 • Het is niet toegestaan om audioapparatuur te laten spelen.
 • Drijfmiddelen in het bad zijn toegestaan echter zonder het gebruik van peddels.

Toezicht

 • Toezicht wordt gehouden door vrijwilligers (eveneens leden), in de schoolvakanties van 13.00 uur tot 18.00 uur en na schooltijd van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 • Voorschriften van “De Wirg”en aanwijzingen van de toezichthoudende personen dienen te allen tijde te worden nageleefd. Toezichthoudende personen en bestuursleden zijn gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande voorwaarden niet naleven uit “De Wirg” te verwijderen.

Tenslotte

 • In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
handdoek

Natuurbad de Wirg

Bosstraat 92a • 1731  SG WINKEL
KVK: 40637176

Seizoen:

1 mei tot 31 aug
Openingstijden: 10:00 tot 20:30

Web:

natuurbaddewirg@quicknet.nl
www.natuurbaddewirg.nl

Klik op de kaart voor Google Maps weergave en route

gras3